Οι επιστημονικές και μη εκτιμήσεις της ανεπίσημης μετανάστευσης στην Ευρώπη ‘ταξιδεύουν’ ελεύθερα και χωρίς ιδιαίτερους ενδοιασμούς μεταξύ ειδικών επιστημόνων, δημοσιογράφων και πολιτικών χωρίς να είναι διακριτό ποιος τις παρήγαγε πρώτος και πως. Η πηγή τους μπορεί να είναι άγνωστη, ο προορισμός τους όμως είναι σαφής: αυτοί οι αριθμοί επανειλλημένα χρησιμοποιούνται ως μέσο αναστάτωσης της κοινής γνώμης και άσκησης πίεσης για απαντήσεις στο πολιτικό πεδίο. Σύμφωνα με την μελέτη, της οποίας τα κύρια σημεία μπορείτε να δείτε στο σχετικό Κείμενο Πολιτικής, 205,000 ανεπίσημοι μετανάστες ήταν παρόντες στην Ελλάδα το 2007.

Αυτή η εκτίμηση συνιστά μία σημαντική μείωση του σχετικού πληθυσμού σε σχέση με τις εκτιμήσεις της δεκαετίας του 1990 που έκαναν λόγο μέχρι και για 700,000 ανεπίσημους μετανάστες. Η μελέτη διερευνά κριτικά τις βάσεις δεδομένων και τις εκτιμήσεις σχετικά με την ανεπίσημη μετανάστευση και, συγκεκριμένα, αναλύει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους. Σε αυτό το μοτίβο, η μελέτη συζητά το γιατί και το πως η μετανάστευση γίνεται μη νόμιμη καθώς και το αν και το πως μπορεί να επιτευχθεί η νομιμότητα. Τέλος, αξιολογούνται κριτικά οι πολιτικές που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της ανεπίσημης μετανάστευσης.

Δείτε επίσης: Σχετικό άρθρο της Ελευθεροτυπίας για το θέμα.