Διαβάστε το πλήρες άρθρο με τίτλο ‘Revolts Raise Fear of Migration in Europe’, που δημοσιεύτηκε στους ‘New York Times’ στις 9 Μαρτίου 2011 και περιλαμβάνει δηλώσεις της ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγ. Άννας Τριανταφυλλίδου. Διαβάστε το άρθρο στα ελληνικά, αναδημοσιευμένο στην εφημερίδα ‘Ελευθεροτυπία‘ στις 20 Μαρτίου.