Διαβάστε το άρθρο με τίτλο ‘Greece Tries to Shut a Back Door to Europe’ (στα αγγλικά) που δημοσιεύτηκε στους New York Times στις 31 Ιανουαρίου 2011 και αναφέρει δηλώσεις της ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ, Άννας Τριανταφυλλίδου.