Διαβάστε αναφορές σε δηλώσεις του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγ. Γιώργου Παγουλάτου, για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως La Repubblica, De Volkskrant, The Christian Science MonitorKurier.