Διαβάστε το άρθρο με τίτλο ‘Γερμανική μεν, αλλά ευρωλύση για την κρίση’, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις 5 Φεβρουαρίου 2011 και περιλαμβάνει δηλώσεις του Προέδρου του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγ. Λουκά Τσούκαλη.