Με αφορμή την παρουσίαση του πλαισίου και των βασικών παραμέτρων της πρωτοβουλίας του ΕΛΙΑΜΕΠ Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα 2010-2020 την Πέμπτη 14 Απριλίου, υπήρξε εκτενή αναφορά στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ «ECO news».

Η πρωτοβουλία Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα 2010-2020 φιλοδοξεί να προσφέρει βήμα για γόνιμη αντιπαράθεση και ανταλλαγή θέσεων πάνω σε εξειδικευμένα ζητήματα της πράσινης ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης στη βάση του τρίπτυχου επιλεκτική ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, εξοικονόμηση πόρων.