Διαβάστε το πλήρες άρθρο με τίτλο “Ριζικές αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας”, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 17 Ιανουαρίου 2010 και αναφέρεται στην πρόταση τριών σημαινόντων για τις ευρωπαϊκές σπουδές ακαδημαϊκών για μια νέα συμφωνία που θα ορίσει κανόνες για τα δημόσια οικονομικά και όπως αυτή αναπτύσσεται στη μελέτη υπό τον τίτλο “Μία Ε.Ε. κατάλληλη για τον ‘σκοπό’ στην παγκόσμια εποχή” και στην οποία μετέχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγ. Λουκάς Τσούκαλης.