Το 1988, μια μικρή ομάδα πανεπιστημιακών, πρώην στρατιωτικών και διπλωματών, καθώς και δημοσιογράφων, με πρωτεργάτες τους Θ. Βερέμη, Γ. Βαληνάκη και Θ. Ντεγιάννη, ίδρυσαν το Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής κα Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Ο στόχος ήταν η δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα που θα προωθούσε τη μελέτη και το διάλογο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, εστιάζοντας στην ευρύτερη γειτονιά της Ελλάδας. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1993, το ΕΛΙΑΜΕΠ μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, διατηρώντας όμως το γνωστό πλέον ακρωνύμιο. Με την αλλαγή του ονόματος, το ΕΛΙΑΜΕΠ αναγνώριζε την τεράστια σημασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, έκανε σαφή τη διάκριση μεταξύ ευρωπαϊκής και παραδοσιακής εξωτερικής πολιτικής και ταυτόχρονα διεύρυνε σημαντικά το πεδίο των δραστηριοτήτων του.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για την παραγωγή και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης, προσφέρει ένα βήμα διαλόγου και αποτελεί ταυτόχρονα ένα παράθυρο ανοικτό στον κόσμο εκτός ελληνικών συνόρων. Πιστεύει στην πολυφωνία και αρνείται τη μισαλλοδοξία. Η ιστορία του ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί μια υπόσχεση αισιοδοξίας, ότι η πρωτοβουλία, η συνεργασία, ο εθελοντισμός και η σκληρή δουλειά τελικά ευοδώνονται.

Επιτεύγματα & διακρίσεις

• Bράβευση του ΕΛΙΑΜΕΠ από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου του (2017)

• Ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα με ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών,

• Το Ευρωπαϊκό Σεμινάριο του 2015 επιλέχθηκε ως “success story” από την ΕΕ.

• Το ΕΛΙΑΜΕΠ βρίσκεται ανάμεσα στους 5 πρώτους φορείς στην Ελλάδα που έλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό έργων και χρηματοδότησης στις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες από το 7ο
Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007-2013).

• Βραβείο Golden Star από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα “Communicating EU Values across Greece” του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Τι λένε για μας

“Το ΕΛΙΑΜΕΠ υπηρετεί την σκληρή αλήθεια που συχνά πολλοί αρνούνται. Καλλιεργεί τον υγιή προβληματισμό, ενθαρρύνει την αυτοκριτική και προάγει την αυτογνωσία.”
Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

“Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα από τα λίγα ιδρύματα που μπορούν να μετατρέπουν τις ιδέες σε πολιτικές,
να μιλούν ελληνικά ενώ σκέφτονται ευρωπαϊκά, και όχι το αντίθετο.”
Ιvan Krastev, Συγγραφέας του βιβλίου “Μετά την Ευρώπη”

Το φυλλάδιο ’30+ Χρόνια ΕΛΙΑΜΕΠ’ είναι διαθέσιμο εδώ.