Σε άρθρο για την εφημερίδα «Νέα σελίδα», ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Θάνος Ντόκος, μιλάει για την απειλή για την Ελλάδα λόγω της δημογραφική κρίσης στην χώρα σε συνδιασμό με την κρίση σε όλες τις βαθμίδες της εκαπίδευσης. Το άρθρο είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά εδώ.