Η Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ), που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με αποστολή την συστηματική αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και της γραειοκρατίας της Δημόσιας Διοίκησης, σε έκθεσή της για την απλούστευση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς αλλοδαπούς έκανε εκτενή αναφορά σε κείμενο του ερευνητικού προγράμματος IDEA.