Η μελέτη με τον παραπάνω τίτλο (που εκδόθηκε από τη διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ τον Ιούνιο 2018), είχε καταλήξει σε 31 συγκεκριμένες προτάσεις παρεμβάσεων πολιτικής, που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ, προωθώντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση προκλήσεων και προβλημάτων ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος.

Η ομάδα εργασίας που συνέταξε τη μελέτη (Γιώργος Παγουλάτος, Σπύρος Μπλαβούκος, Θάνος Ντόκος, Γιάννης Παπαγεωργίου, Δήμητρα Τσίγκου) επικεντρώθηκε κυρίως, αλλά όχι εξαντλητικά, σε τομείς και παρεμβάσεις που θα είχαν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα, είτε ενισχύοντας ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας, είτε γενικότερα ενδυναμώνοντας τη θέση της χώρας μας στην ΕΕ.

Μετά την εκπόνησή της, η μελέτη της διαΝΕΟσις και του ΕΛΙΑΜΕΠ παρουσιάστηκε και συζητήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, σε ειδική εκδήλωση στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή άνω των 50 σημαντικών Ελλήνων-στελεχών της ΕΕ στο «1st diaNEOsis Brussels Forum».

Μπορείτε να διαβάσετε πού βρίσκονται οι προτάσεις της μελέτης του 2018 εδώ