Ο Γιώργος Παγουλάτος ανατρέχει τις τελευταίες δύο δεκαετίες και μιλά για την κληρονομιά του ευρώ στην Ελλάδα, τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική οικονομική κρίση επηρέασε το ευρώ, τα βήματα που έγιναν ως απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα βοηθά στη διαμόρφωση της συζήτησης για το μέλλον του ενιαίου νομίσματος.

Ακούστε το podcast εδώ, στα αγγλικά.