Ο Γιώργος Παγουλάτος αναλύει τα βαθύτερα αίτια πίσω από τις βίαιες διαδηλώσεις για το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία, και εξηγεί ότι κρίσιμες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις στη Γαλλία είχαν πάντοτε μια ισχυρή διάσταση εξωτερικής και ευρωπαϊκής πολιτικής.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.