Η Μαρία Γαβουνέλη γράφει για την επόμενη μέρα των ελληνικών εκλογών, το αποτέλεσμα που προέκυψε, πως διαμορφώνεται το κομματικό μωσαϊκό, τα δεδομένα αλλά και όσα που πρέπει να κατακτηθούν στην ελληνική περίπτωση.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.