Ο Μιχάλης Κρητικός γράφει για 177.000 σετ ρομποτικής που παραδόθηκαν σε όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας και εξηγεί γιατί τα νέα αυτά ψηφιακά εργαλεία πρέπει να πλαισιωθούν με προγράμματα που θα στοχεύουν στο να κατευθύνουν τα παιδιά ως προς το ποια πρέπει να είναι η υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την έκθεση σε ψηφιακά προϊόντα κάθε είδους, καθώς και ότι τέτοιου είδους εργαλεία δεν οδηγούν από μόνα τους σε επιστημονικές επιτυχίες.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.