Η Εμμανουέλα Δούση γράφει για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αναλύει τις πολλαπλές αναγνώσεις του εγχειρήματος και υπογραμμίζει την ανάγκη επιδέξιας κλιματικής διπλωματίας για τη διάσωση του πλανήτη.
Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.