Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί γιατί για την Ευρώπη τώρα είναι η στιγμή να προωθήσει μια two track προσέγγιση: ολόπλευρη στήριξη της Ουκρανίας ενώ διαρκεί ο πόλεμος αλλά και
αναζήτηση της στρατηγικής εξόδου από το διαφαινόμενο ολέθριο αδιέξοδο με την ενεργοποίηση της ειρηνοποιητικής διπλωματικής διαδικασίας για την επίτευξη ειρήνης με δικαιοσύνη για την Ουκρανία.

Διαβάστε το άρθρο εδώ