“Οσο μεγάλες και να είναι οι πολιτικές προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ, αξίζει η προσπάθεια για “επανακοινοτικοποίηση” των διμερών μας προβλημάτων (με την Τουρκία), καθώς είναι ξεκάθαρο σε αρκετές πρωτεύουσες της Ευρώπης πλέον, ότι η μη λύση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων αγγίζει την εφαρμογή και των ad hoc συμφωνιών, όπως αυτή για το προσφυγικό. Η εναλλακτική της παθητικής στάσης τόσο από την πλευρά της Ευρώπης, όσο και από την πλευρά της Ελλάδας σημαίνει ότι τα προβλήματα θα συνεχίζουν να κακοφορμίζουν, ενώ η στρατιωτικοποίηση των σχέσεων με την Τουρκία θ’ απορροφά σημαντικό μερίδιο της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, όποτε αυτή έρθει,” επισημαίνει ο Αθανάσιος Μανής στην ανάλυση του, στο Capital.gr, για την ανάγνωση των μαθημάτων της κρίσης.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο εδώ