Η Μαρία Λογοθέτη γράφει για την αναγκαία περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και το ρόλο των δήμων και των πόλεων.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.