Ο Μιχάλης Κρητικός γράφει για τα περιστατικά χρήσης λογισμικού κατασκοπίας στην Ελλάδα και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τους τρόπους θωράκισης των κοινωνιών από την απειλή αυτή και την ανάγκη δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής ρύθμισης για τον συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.