Ο Μιχάλης Κρητικός γράφει για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, τις ελλιπείς ψηφιακές δεξιότητες της τρίτης ηλικίας που οδηγούν στον ψηφιακό αποκλεισμό της και τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να αντιστραφεί το φαινόμενο.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.