Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης χαρτογραφεί την κατάσταση στην Τουρκία μετά τα γεγονότα που την συγκλόνισαν, σκιαγραφεί το πολιτικό σκηνικό της χώρας αλλά και πώς οι πολίτες της βλέπουν τους Έλληνες.