Ο Γιώργος Παγουλάτος σχολιάζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η διαδικασία της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, τις παγίδες που πρέπει να αποφύγει η Ένωση αυτή τη φορά και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει με τα νέα υποψήφια κράτη – μέλη.

Διαβάστε το σχόλιο εδώ, στα αγγλικά.