Η Μαρία Γαβουνέλη ανατρέχει στην ελληνική παρουσία στον Εύξεινο Πόντο και εξηγεί γιατί η προστασία των πολιτών μίας χώρας, όταν βρίσκονται έξω από αυτή, συνάδει απολύτως με τους  κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Διαβάστε το άρθρο εδώ