“Χωρίς αμφιβολία η ομοφωνία θα πρέπει να διατηρηθεί σε δύο-τρία θέματα (θεσμικά, αμυντική πολιτική, διεύρυνση ίσως κ.λπ). Αλλά εάν η Ένωση θέλει πράγματι να λειτουργήσει ως ισχυρός και αξιόπιστος συντελεστής στο διεθνές σύστημα με αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική τότε το πέρασμα στην ειδική πλειοψηφία είναι απολύτως αναγκαίο. Αν όχι στο σύνολο των θεμάτων, τουλάχιστον για ανθρώπινα δικαιώματα, κυρώσεις. Διαφορετικά θα συνεχίσει να παράγει ανούσιες Δηλώσεις χαμηλού παρονομαστή που κανένας δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη.” Γράφει ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε άρθρο του στα ΝΕΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.