Ο Μιχάλης Κρητικός γράφει για την ασφάλεια των μεταφορών στην Ελλάδα και αναλύει γιατί ενώ η τεχνολογία στον τομέα των μεταφορών παγκοσμίως τείνει όχι μόνο να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα αλλά και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ενδεχόμενη αμέλεια/αδυναμία, o βαθμός τεχνολογικής ετοιμότητας σε θέματα ασφάλειας μεταφορών παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός στην χώρα μας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.