Η Μαρία Γαβουνέλη αναλύει τη συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου και εξηγεί γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο συμφωνίες, της κάθε χώρας χωριστά με τις ΗΠΑ.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.