Ο Γιώργος Μανάλης γράφει για την ανεπάρκεια του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου και το ενδεχόμενο αναμόρφωσης του.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.