Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε Δημόσια Συζήτηση με θέμα “Τι σημαίνει η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη για την Ε.Ε.“. Το αντικείμενο της συζήτησης ήταν η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη (Συνθήκη της Λισαβόνας) που υπογράφηκε στη Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007. Συμβάλλει η Συνθήκη της Λισαβόνας στη δημιουργία μιας πιο δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης; Απλοποιεί τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό επίπεδο και διευκολύνει την παραγωγή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας; Και τι ρόλο μπορεί να έχει η Συνθήκη ως αφετηρία μιας ευρύτερης συζήτησης για το Μέλλον της Ευρώπης; Αυτά ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν.

Διαβάστε μια περίληψη της συζήτησης (στα Αγγλικά)