Χάσμα μεταξύ πολιτικών και Πολιτικής
Στο άρθρο του “Χάσμα μεταξύ πολιτικών και Πολιτικής” στο περιοδικό Europe’s World (Άνοιξη 2007), ο Καθηγ. Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια νέα πνοή Πολιτικής. Μια καλή αρχή θα ήταν η εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τους Ευρωβουλευτές.

Αρχείο

Μια παγκόσμια και πολιτική Ευρώπη

Political Europe Ο καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης υποστηρίζει ότι μια παγκόσμια και πιο πολιτική Ευ­ρώπη δεν ταυτίζεται με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπερδύναμης ή ενός υπέρ-κράτους. Όμως, ο αποτελεσματικότερος τρόπος να υπερασπιστούν οι Ευρωπαίοι τις δικές τους αξίες και συμφέροντα είναι μέσω της κοι­νής ευρωπαϊκής δράσης. Απαιτούνται περισσότερες πανευρωπαϊκές συζητήσεις για θέματα τα οποία αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πολιτικοποίηση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενημερωτικά Δελτία κατά την Ιταλική Προεδρία
Η πρωτοβουλία αυτή έχει την μορφή μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2003 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2004. Εξετάζονται τα ζητήματα που έγιναν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, οι ρήξεις και συμμαχίες που διαμορφώθηκαν ανάμεσα στα Κράτη Μέλη, καθώς και οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αρχείο

Αρχείο

Αρχείο

Αρχείο

Ενημερωτικά Δελτία κατά την Ιρλανδική Προεδρία Ι

Αρχείο

Αρχείο

Αρχείο

Αρχείο

Ενημερωτικά Δελτία κατά την Ιρλανδική Προεδρία ΙΙ

Αρχείο

Αρχείο

Εξελίξεις στην ΕΕ – 2003
Το κείμενο αυτό εξετάζει τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο 2003, αναφορικά με τη διεύρυνση, τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, το Σχέδιο Συνθήκης για το Σύνταγμα και το Σύμφωνο Σταθεροτητας.

Αρχείο

Ο διάλογος για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στην Ελλάδα και η Συνέλευση
Στο δεύτερο εξάμηνο του 2003 και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ  παρακολούθησε τις εξελίξεις της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης.  Οργανώθηκαν δύο σεμινάρια στο πλαίσιο του Δικτύπυ EPIN – Prince καθώς επίσης και μια τηλεδιάσκεψη “Επικοινωνώντας με την Ευρώπη”, με τη συνεργασία των Φίλων της Ευρώπης.

Αρχείο