Ευρωπαϊκοί θεσμοί & πολιτικές | Aίθουσα Δρακοπούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30)
Η αναζήτηση μιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας
12 Ιανουαρίου 2006
Ευρωπαϊκοί θεσμοί & πολιτικές | Γραφεία ΕΛΙΑΜΕΠ Λεωφόρος Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα 10676
Το Κυπριακό Πρόβλημα μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών
27 Ιανουαρίου 2005