Το METU (Άγκυρα) και το ΕΛΙΑΜΕΠ (Αθήνα) συνδιοργανώνουν ένα σεμινάριο με θέμα τα πολιτικά κόμματα και τις δημόσιες πολιτικές στη Νότια Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία. Το σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2009 στη Φλωρεντία και στις Θερμές Πηγές Montecatini στην Ιταλία, υπό τη διεύθυνση των Attila Eralp, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο METU, και Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικού συνεργάτη  του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Οι θέσεις που διατίθενται για το σεμινάριο, το οποίο φέρει τον τίτλο Σεμινάριο Νο. 19, είναι περιορισμένες και οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν βάσει αίτησης (π.χ. βάσει της περίληψης της παρουσίασής τους). Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των “Μεσογειακών Συναντήσεων 2009”, μιας σειράς σεμιναρίων στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών  που εστιάζουν στη Μεσόγειο (συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης). Παρόμοια σεμινάρια με διάφορα θέματα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, διαρκούν περίπου μία εβδομάδα και τελούν υπό την αιγίδα και εποπτεία του European University Institute (EUI – Φλωρεντία), το οποίο και χρηματοδοτεί τις “Μεσογειακές Συναντήσεις”.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει την 1η Σεπτεμβρίου του 2008.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο EUI μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που διατίθενται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετέχουν νέοι ακαδημαϊκοί, υποψήφιοι διδάκτορες που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση της διατριβής τους, μεταδιδακτορικοί υπότροφοι και ερευνητές, οι οποίοι θα πρέπει να επισκεφθούν την παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και να αποστείλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στο EUI που έχει και την τελική ευθύνη της εκδήλωσης και όχι στα ιδρύματα που συνδιοργανώνουν το σεμινάριο (δηλ. το METU και το ΕΛΙΑΜΕΠ).

Τα έξοδα συμμετοχής δεν καλύπτονται από το METU και το ΕΛΙΑΜΕΠ.

Ωστόσο μέρος των εξόδων καλύπτεται από την τοπική οργανωτική επιτροπή του EUI στη Φλωρεντία. Οι αιτούντες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις πληροφορίες που παρέχονται από το EUI στην ίδια ιστοσελίδα σχετικά με τους οικονομικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που ισχύουν για εκείνους τους αιτούντες, των οποίων οι εργασίες θα επιλεγούν προκειμένου να παρουσιαστούν στο σεμινάριο.

Όσοι επιλεγούν για να συμμετέχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να καταθέσουν την εργασία τους σε τελική μορφή ως τις 15 Ιανουαρίου 2008. Αυτό θα επιτρέψει στην οργανωτική ομάδα των “Μεσογειακών Συναντήσεων” να εξετάσει και να δημοσιεύσει όλες τις εργασίες στην ιστοσελίδα των “Μεσογειακών Συναντήσεων” το Φεβρουάριο του 2009. Κατά συνέπεια οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν όλες τις εργασίες πριν τη Συνάντηση.

Στη διαδικασία επιλογής καλούνται να συμμετέχουν νέοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές από το χώρο των πολιτικών επιστημών, της πολιτικής οικονομίας, της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας που ενδιαφέρονται για τις δημόσιες πολιτικές, τα πολιτικά κόμματα και την εσωτερική πολιτική στην Ελλάδα, την Τουρκία και/ή την Ιταλία. Αν και θα προτιμηθούν συγκριτικές εργασίες, μεμονωμένες περιπτώσεις χωρών που θα εξετάζονται σ’ ένα συγκριτικό πλαίσιο είναι επίσης σχετικές με το σεμινάριο.