Κωνσταντινούπολη 1 Ιουνίου 2006

Το ΕΛΙΑΜΕΠ, σε συνεργασία με το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Istanbul Bilgi διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα:

Greece, Turkey and the EU: Domestic Parameters, External Variables

Πρόγραμμα

* Panel 1: Domestic Parameters

Καθηγ. Θάνος Βερέμης
Αντιπρόεδρος, ΕΛΙΑΜΕΠ
Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Σπύρος Οικονομίδης
Υποδιευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου
London School of Economics

Δρ. Harry Τζίμιτρας
Συντονιστής του Προγράμματος Ελληνοτουρκικών Σπουδών
Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστήμιο Istanbul Bilgi

* Panel 2: External Variables

Καθηγ. Kevin Featherstone
Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου
Κάτοχος της έδρας Ελευθέριος Βενιζέλος, London School of Economics

Καθηγ. Παναγιώτης Ιωακειμίδης
Μέλος του Δ.Σ., ΕΛΙΑΜΕΠ
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Πανεπιστήμιο ΑΘηνών

Δρ. Umut Ozkirimli
Συντονιστής του Προγράμμαοτς Ελληνοτουρκικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Istanbul Bilgi