Αθήνα 26 Ιουνίου 2006

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε δημόσια συζήτηση

με θέμα:

Παγκοσμιοποίηση και μεταρρυθμίσεις

Ομιλητές:
Νίκος Γεωργιάδης, Βουλευτής ΝΔ

Κωνσταντίνος Καρτάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος, ΙΣΤΑΜΕ
Θεόδωρος Πελαγίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Χαρίδημος Τσούκας, Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης, ΑLBA / University of Warwick

Συντονιστής:
Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος, ΕΛΙΑΜΕΠ