Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Νομικές Υποθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Εθνική Έννομη και Πολιτική Τάξη – Η Εφαρμογή των Αποφάσεων και τα Δικαιώματα Ατόμων από Περιθωριοποιημένες Ομάδες και Μειονότητες». H Hμερίδα έλαβε χώρα στο Στρασβούργο, στο κτίριο AGORA του Συμβουλίου της Ευρώπης (Αίθουσα G01) την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. ερευνητικού προγράμματος JURISTRAS “Το Δικαστήριο του Στρασβούργου, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα: Η Εφαρμογή των Αποφάσεων και η Επίδρασή τους στην Πολιτική των Κρατών για τις Μειονότητες”. Στοχεύει να συγκεντρώσει επιστήμονες, νομικούς και εθνικούς εκπροσώπους από διάφορα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γενικότερα όσους ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΑ, και τα ζητήματα μειονοτήτων. Πιο συγκεκριμένα η Ημερίδα επικεντρώνεται στις εμπειρίες των εξής χωρών: Ελλάδας, Αυστρίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Τουρκίας.

Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Ημερίδας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια του προγράμματος Ντία Αναγνώστου ([email protected]).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ερευνητικό Πρόγραμμα JURISTRAS μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Βίκη Φλώρου, Τ.210 7257124, e-mail: [email protected]