23 Απριλίου 2007

Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα «Ζητήματα ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Ομιλητής ο Αχιλλέας Αδαμαντιάδης, Ομότιμος Καθηγητής, George Washington University, Washington D.C., Σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.