«Παγκόσμια Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο: Διατηρώντας το ειδικό της βάρος». Αυτό ήταν το θέμα του φετινού ερευνητικού σεμιναρίου που διοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ για 9η διαδοχική χρονιά. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «Jean Monnet Action» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το φετινό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στον Πόρο από τις 21 ως τις 23 Ιουνίου. Το συνέδριο ξεκίνησε με μια συζήτηση για τις μεγάλες αλλαγές στο παγκόσμιο σύστημα υπό το πρίσμα κορυφαίων αναλυτών και εμπειρογνωμόνων από χώρες εκτός Ευρώπης, και στη συνέχεια προχώρησε στην εξέταση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον παγκόσμιο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της Αραβικής άνοιξης και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γενικότερα αλλά και στις επιπτώσεις των εθνικών εκλογών σε Ελλάδα και Γαλλία.

Τη δεύτερη μέρα αναλύθηκε το  ζήτημα των συνόρων της Ευρώπης και τις προοπτικές για περαιτέρω διεύρυνση. Ακολούθησε μία προσπάθεια για τον σχεδιασμό ενός προσωρινού απολογισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κατά την επιδίωξη μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής.  Τέλος, η καταληκτική συνεδρία είχε σκοπό τη σύνθεση διαφορετικών απόψεων: ποια είναι η σχέση του ευρωπαϊκού μοντέλου σε έναν κόσμο όπου η ήπια ισχύς έχει πολλούς περιορισμούς και στους οποίους το σχετικό βάρος της Ευρώπης συνεχίζει να μειώνεται;Μπορεί η ενότητα να είναι το αντίβαρο, και υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί;

Μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα καθώς επίσης και τα ονόματα όσων συμμετείχαν.