Το εκπαιδευτικό σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής του Freie Universität στο Βερολίνο, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Κέντρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών (CIES) του Πανεπιστήμιου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Οι θεματικές ενότητες  προσφέρθηκαν σε όλη τη διάρκεια του εντατικού προγράμματος, στοχεύουν στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις διαφορετικές προοπτικές των μελλοντικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και στις σχετιζόμενες με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκλήσεις και ευκαιρίες στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Γερμανών, Ελλήνων και Τούρκων ακαδημαϊκών και φοιτητών  επικεντρώθηκε στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ:

–          Απόκτηση ενός ενιαίου πιστοποιητικού με 4 διδακτικές μονάδες από τέσσερα διακεκριμένα ιδρύματα

–          Συμμετοχή σε μία πλούσια γνωστική εμπειρία

–          Συλλογή πληροφοριών για τη συνέχιση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών στη Γερμανία

–          Νέες γνωριμίες και συμμετοχή σε ένα ενεργό διεθνές δίκτυο αποφοίτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

–          Καλή γνώση και ενδιαφέρον για την παγκόσμια πολιτική σκηνή

–          Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν τελειόφοιτοι φοιτητές σε προπτυχιακό επίπεδο ή απόφοιτοι που μόλις έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους

–          Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Παρακαλείστε να υποβάλλετε στην αγγλική γλώσσα:

–          Βιογραφικό σημείωμα

–          Συνοδευτική Επιστολή, στην οποία θα αναφέρετε για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο

–          Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου (απλή μετάφραση από δικηγόρο αρκεί)

–          Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας (δεν χρειάζεται επικύρωση)

Μπορείτε να υποβάλλετε τη συμμετοχή σας διαδικτυακά στο ιστότοπο www.seasonal-schools.org/onlineapplication μέχρι τις 22 Μαϊου, 2013. 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ: 

Δεν υπάρχει η υποχρέωση καταβολής διδάκτρων για την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν μόνοι τους τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους. Θα διατεθεί μικρή οικονομική βοήθεια για Έλληνες φοιτητές (που κατοικούν εκτός Ρόδου) καθώς και για Τούρκους φοιτητές. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το ιστότοπο : www.seasona-school.org ή να επικοινωνήσετε με τους συντονιστές του προγράμματος :

Καθηγητή Παναγιώτη Τσάκωνα

Τμήμα Μεσογειακών σπουδών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

E-mail : [email protected]

Bettine Marissen (Program coordinator)

Center for global politics

Freie UniversitatBerlin

E-mail : [email protected]

Το σεμινάριο χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, DAAD