Στις 3 Νοεμβρίου 2023, το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην Αθήνα με θέμα “Το ΝΑΤΟ και οι προκλήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο”. Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ.
Στόχος ήταν να δοθεί η ευκαιρία σε policy-makers και επιστήμονες να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με το μέλλον της Μεσογείου όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ, την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια, καθώς και τον διεθνή ανταγωνισμό και τη θαλάσσια ασφάλεια.