Ομιλητές:

Samim Akgönül, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου/ Ερευνητής, French National Center for Scientific Research, (CNRS)

Zana Çıtak, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Middle East Technical University, Άγκυρα

Güney Yıldız, IPC-Stiftung Mercator Fellow, Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας (SWP)/ Δημοσιογράφος

Συντονισμός: Ekrem Eddy Güzeldere, Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας, ΕΛΙΑΜΕΠ

 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη (στα αγγλικά) εδώ.