Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει μία/έναν Εκπαιδευόμενη/ο που θα εργαστεί υπό την εποπτεία του Αν. Καθηγ. Δημήτρη Σωτηρόπουλου στο ΕΛΙΑΜΕΠ στον τομέα της συγκριτικής κοινωνικής και πολιτικής έρευνας, με ημερομηνία έναρξης την 18 Ιανουαρίου 2011, για 6 μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  •  Μεταπτυχιακός τίτλος στην πολιτική επιστήμη ή τις ευρωπαϊκές σπουδές ή τις σπουδές Ανατολικής/Νοτιοανατολικής Ευρώπης ή τη συγκριτική πολιτική οικονομία/συγκριτική κοινωνιολογία. Η κατοχή διδακτορικού τίτλου θα αποτελέσει πλεονέκτημα. Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες στο τελικό στάδιο της έρευνάς τους είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτες.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί πλεονέκτημα.
  • Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης λογισμικού Excel
  • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία

Καθήκοντα:

  •  Διεξαγωγή έρευνας πεδίου (π.χ. συλλογή έντυπου υλικού, βιβλιογραφική έρευνα, διεξαγωγή ερευνητικών συνεντεύξεων, κτλ)
  • Συγγραφή ερευνητικών αναφορών
  • Διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων (επαφές με άλλους συνεργάτες, τήρηση βιβλίων για τα ερευνητικά προγράμματα, οργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων, ενημέρωση ιστοσελίδας ερευνητικών προγραμμάτων, κτλ)
  • Γενικότερη συνεργασία και υποστήριξη σε ερευνητικά και οργανωτικά θέματα προς τον επιβλέποντα Καθηγητή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 7 Ιανουαρίου 2011

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, σύντομη επιστολή που να εξηγεί γιατί επιθυμείτε να πάρετε τη θέση αυτή, καθώς και το όνομα ενός ατόμου με τα οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Oι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά υπόψη Νίνας Παπαιωάννου, στη διεύθυνση nina@eliamep.gr