Μπορείτε να διαβάσετε το Κείμενο Εργασίας 30/2012 του υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Τριαντάφυλλου Καρατράντου με θέμα: «Η ανθρωπιστική κρίση στη Σομαλία».