26 Οκτωβρίου 2005

Στην ανάλυση του, ο καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης υποστηρίζει ότι για να γίνει η ΕΕ ένας παράγοντας μεταρρυθμίσεων είναι απαραίτητη μια πιο έντονη διάσταση κοινωνικής μέριμνας. Η πρόταση της Επιτροπής να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που απευθύνεται σε αυτούς που πλήττονται από την παγκοσμιοποίηση και τις οικονομικές αναδιαρθρώσεις ενώ ταυτόχρονα αντικρούει το συχνά χρησιμοποιούμενο επιχείρημα ότι οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί αφορούν μόνο στην απελευθέρωση των αγορών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Tony Blair αναφέρθηκε στο “Why we need a globalisation adjustment fund” στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2005. Έχει επίσης προωθηθεί από την Βρετανική Προεδρία ως Κείμενο Συζήτησης. Το κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα.