Ο καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης υποστηρίζει ότι χρειαζόμαστε μια πολιτικοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κείμενο που δημοσιεύθηκε στα πλαίσια του διαλόγου για τη νομιμοποίηση της ΕΕ ανάμεσα σε επιφανείς ακαδημαϊκούς και σχολιαστές. Ο διάλογος με θέμα “Legitimising the EU through Participation and Deliberation: Mere Wishful Thinking?” είναι μια πρωτοβουλία του Notre Europe, σε συνεργασία με τον καθηγ. Andrew Moravcsik του Πανεπιστημίου του Princeton.