Στο πλαίσιο του προγράμματος FONSI έχουν οργανωθεί 7 εργαστήρια, όλα στην Αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αγγλική ιστοσελίδα μας.