Αθήνα 26 Απριλίου 2007

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε διάλεξη της ΑΕ του Προέδρου της Ινδίας, Δρ. A. P. J. Abdul Kalam, με θέμα: “Η δυναμική της ειρήνης και της ευημερίας“.