Η συμμετοχή του ΕΛΙΑΜΕΠ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή ένταξη. Η καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου, Επιστημονική Συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) έχει οριστεί Συντονίστρια για την Ελλάδα στην Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής ένταξης (www.integration.eu). Η Καθηγήτρια κα Τριανταφυλλίδου με τη συνεργασία της κας Μαρίνας Νικόλοβα, βοηθoύ ερευνήτριας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση και ανανέωση της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ενσωμάτωσης των μεταναστών με πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις εξελίξεις στη νομοθεσία και τις πολιτικές, καθώς και τις καλές πρακτικές στον τομέα της ένταξης των μεταναστών, την έρευνα και τις στατιστικές για το θέμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη, χρήσιμους συνδέσμους καθώς και πρόσφατες και νέες εκδηλώσεις για θέματα ενσωμάτωσης. Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες σχετικά με την Ελλάδα (http://ec.europa.eu/ewsi/en/info_sheet.cfm?ID_CSHEET=50) και εδώ για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις (http://ec.europa.eu/ewsi/en / membership / register.cfm).