Το ΕΛΙΑΜΕΠ συνεχίζει τις προσπάθειές του για την ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου πάνω σε Ευρωπαϊκά θέματα. Η πρωτοβουλία “Communicating EU values across Greece” που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, σκοπέυει στην ενημέρωση των πολιτών για τις Ευρωπαϊκές αξίες. Παράλληλα, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα οργανώσει σύντομα την τελευταία ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στη Ρόδο.

Από τον Ιανουάριο του 2005 το ΕΛΙΑΜΕΠ οργανώνει ημερίδες με θέμα το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Ο στόχος είναι να ενημερώσει τους πολίτες και να διεγείρει ένα δημόσιο διάλογο για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, για το Μέλλον της Ευρώπης και για τα τρέχοντα ευρωπαϊκά ζητήματα.

Οι ημερίδες αυτές συμπεριλαμβάνονται στην ενημερωτική εκστρατεία του Υπουργείου Εξωτερικών “Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: Η Ευρώπη προχωρά, η Ελλάδα κερδίζει”. Σε αυτό το πρόγραμμα το ΕΛΙΑΜΕΠ συνεργάζεται και με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) και χαίρει την υποστήριξη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Με αυτό το πρόγραμμα, το ΕΛΙΑΜΕΠ προωθεί ενεργά τη δημόσια συζήτηση και το διάλογο πάνω σε Ευρωπαϊκά θέματα, στοχεύοντας πιο συγκεκριμένα στις λιγότερο ενημερωμένες ομάδες του ελληνικού πληθυσμού. Το πρόγραμμα αποτελεί προτεραιότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ, δεδομένης της απάθειας που χαρακτηρίζει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού και ευρωπαϊκού πληθυσμού σε ότι αναφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ημερίδες στις ακόλουθες πόλεις: Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Τρίπολη, Κέρκυρα, Λάρισα, Κοζάνη, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Σύρο και Ρόδο.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ επιμελείται ακόμα μίας νέας πρωτοβουλίας “Communicating EU values across Greece”. Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και σκοπεύει στην ενημέρωση των πολιτών για τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, τη σημασία μιας ενεργούς κοινωνίας πολιτών και της σχέσης ανάμεσα στη δημοκρατία, την αλληλεξάρτηση των κρατών και τις αξίες της Ευρώπης. Ένα ευανάγνωστο φυλλάδιο με τίτλο “Europe: A community of values\” δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Μέσα από αυτή τη πρωτοβουλία, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τους πρόσφυγες και τους ξένους πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα και να τους εντάξει στο διάλογο για τις επιλογές και της προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.