Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σε συνεργασία  με τα ερευνητικά ινστιτούτα: IAI (Istituto Affari Internazionali), DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik), CIDOB (Barcelona Center for International Affairs) και Mercator, συμμετέχουν σε ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη διατύπωση μιας εναλλακτικής ατζέντας πολιτικής για τη μετάβαση από τη λιτότητα στην ευημερία.  Στο πλαίσιο αυτό,  διοργανώθηκε στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2013 πολιτικό σεμινάριο στο Βερολίνο για την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ Θάνος Ντόκος, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καθηγητής Γιώργος  Σταθάκης, ο Βουλευτής Ηρακλείου και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος Ανεξάρτητοι Έλληνες Καθηγητής Νότης Μαριάς, η Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Κυρία Μαρία Γιαννακάκη,  και η Πρόεδρος του Κόμματος «Κοινωνική Συμφωνία» και πρώην Υπουργός Καθηγήτρια Λούκα Κατσέλη .