Σε μια προσπάθεια να διαδραματίσει ένα πιο ουσιαστικό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες για τον έλεγχο των εξοπλισμών και τον αφοπλισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα δίκτυο ερευνητικών ινστιτούτων (EU Non-Proliferation Consortium of Independent Institutes) με στόχο την επεξεργασία προτάσεων πολιτικής στον τομέα της μη-διασποράς οπλικών συστημάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον τομέα αυτό προΐσταται η πρέσβης κα Μαρία-Λουίζα Μαρινάκη, η πρώτη υψηλόβαθμη Ελληνίδα αξιωματούχος στη νεοσύστατη Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ.

Στην πρώτη συνάντηση του Δικτύου (Βρυξέλλες, 23-24 Μαΐου 2011) συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Θάνος Ντόκος. Ο κ. Ντόκος ήταν επίσης ομιλητής σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας της ΕΕ (EU-ISS) στις 7-8 Ιουνίου 2011, στο Παρίσι, με θέμα τη δημιουργία μιας Αποπυρηνικοποιημένης Ζώνης στη Μέση Ανατολή, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ στην περιοχή αυτή.